XXIV Zjazd członków ZWPOSW za nami

2016-07-09_0097_popr

9 lipca 2016r w Skawinie spotkali się członkowie ZWPOSW by podsumować rok działalności. Tym razem na miejsce dorocznego Zjazdu, korzystając z gościnności Władz Gminy i Miasta wybraliśmy urokliwe zabytkowe o bogatej 750 letniej historii małopolskie miasteczko Skawina.

Inicjatorem organizacji XXIV Zjazdu w Skawinie był Ryszard Majdzik. Tradycyjnie Zjazd rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Św. sprawowanej w kościele Parafialnym pw. Apostołów Szymona i Judy -Tadeusza w Skawinie. Celebransem liturgii był Proboszcz i Dziekan ks. Prałat Edward Ćmiel. Msza w intencji Ojczyzny i Członków ZWPOSW w modlitwie wiernych pamiętaliśmy o kolegach , którzy w ostatnim okresie odeszli z Naszego grona śp. Aleksander Przygodziński i Bogusław Choina.

Polecaliśmy również Bogu ciężko chorego Wiesława Mazurkiewicza. W liturgii uczestniczyły Poczty Sztandarowe: Solidarności z Bolesławca, Wadowic oraz Naszego Związku, zaproszeni Goście: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabik , Senator RP Marek Pęk ze Skawiny, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Wojciech Grzeszek wraz z Zastępcą Anną Skólską, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, 38 członków Związku z Kraju i z zagranicy (USA. Szwecji, Niemiec).

Po Mszy, uczestnicy Zjazdu przeszli ulicami Skawiny na osiedle Bukowskie. Po drodze złożyliśmy kwiaty pod tablicą Ppor. Mieczysława Majdzika, następnie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Krzyża Papieskiego. Następnie przeszliśmy do Parku Miejskiego gdzie w zabytkowym Pałacyku Sokół odbył się dalszy ciąg zjazdu i spotkanie z władzami Miejskimi Skawiny zaproszonymi gośćmi przy wspólnym posiłku 53 osoby .

W części oficjalnej Zjazd otworzył Przewodniczący Zarządu Krajowego Stanisław Płatek następnie głos zabrali Burmistrza Miasta , Paweł Kolasa , Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabik, Senator RP Marek Pęk, pełnomocnik Wice Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odczytał list skierowany do uczestników XXIV Zjazdu ZWPOSW. Burmistrz Skawiny obdarował uczestników najnowszym wydawnictwem Album zabytkowych kościołów Gminy Skawina.

Po części oficjalnej odbyło się zebranie Członków, przedstawiono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok.
Sprawozdanie finansowe i bilans za 2015 r. został przyjęty przez zebranych bez uwag. Spotkanie z przedstawicielem Kancelarii adwokackiej Piotrowski i Partnerzy z Krakowa (sprawy odszkodowań za okres uwięzienia).

Przedstawiono informacje odnośnie wniosków o uzyskanie statusu Działacza opozycji antykomunistycznej, legitymacji oraz odznaki honorowej Działacza Opozycji nadawanych przez Urząd ds. Kombatantów i Represjonowanych ,omówiono wnioski o świadczenia na pomoc finansową leczenia w sanatorium.

Przewodniczący poinformował, że są już gotowe Legitymacje Członkowskie ZWPOSW , przypominając o konieczności dostarczenia do zarządu zdjęć do legitymacji. Zebraniem zakończono przyjęciem treści Listu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o zaprzestanie represji wobec uczestników zwalczających relikty komunistyczne z przestrzeni publicznej i zakończenie toczących się procesów sądowych w tym Członków naszego Związku.

Po dyskusji treść listu została przyjęta. Na tym XXIV Zjazd zakończono oraz wyznaczono kolejne spotkanie za rok .