Informacje

XXVIII Zjazd ZWPOSW za nami!

30 października 2021 w Skawinie odbył się XXVIII Zjazd ZWPOSW. Tradycyjnie Zjazd rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Św. sprawowanej w intencji Zmarłych w ostatnim okresie Członków ZWPOSW: Andrzeja Macha, Czesław Talagi, Teresy Szafrańskiej oraz w intencji przybyłych z kraju i z zagranicy . Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Przewodnicząca Rad Miasta i Gminy Skawina Pani Ewa Masłowska, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Adam Lach, Dyrektor Radia Kraków Mariusz Bartkiewicz.

Po Mszy św. odprawionej Kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza uczestnicy przeszli pod tablicę por. Majdzika i pod pomnik Jana Pawła II gdzie złożono kwiaty. Po spełnieniu tradycyjnych czynności i wspólnym obiedzie w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Gubałówka, obyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Po dopełnieniu formalności organizacyjnych przystąpiliśmy do czynności wyborczych. Po przyjęciu porządku obrad wybrano Prezydium Zjazdu.

Rolę przewodniczącego spotkania pełnił Zdzisław Szczur, a protokólanta Marek Skwarczyński. Przystąpiliśmy do procedowania. Przewodniczący ZWPOSW Stanisław Płatek przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2020-21 oraz Sprawozdanie Finansowe za ten sam okres. Sprawozdania … Czytaj więcej

Zmarła Teresa Szafrańska


Z głębokim żalem informujemy, że w niedzielę 12 września 2021 r. w Bielsku-Białej zmarła Teresa Szafrańska – jedna z najważniejszych postaci podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu. Miała 63 lata. Od 2004 roku była członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.
Pogrzeb śp. Teresy Szafrańskiej odbędzie się w środę, 15 września 2021 roku o godz. 12.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy (ul. Przy Torach 1).

Teresa Szafrańska (Źródło: NSZZ Solidarność Podbeskidzia)

Teresa Szafrańska urodziła się 20 sierpnia 1958 roku w Nowym Rybiu koło Limanowej. W 1978 r. ukończyła Technikum Włókiennicze w Bielsku-Białej i podjęła pracę w księgowości w Zakładach Przemysłu Wełnianego Krepol w Bielsku-Białej. Tam jesienią 1980 roku wstąpiła do „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce włączyła się w działalność Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Zajmowała się zbieraniem i rozdziałem składek związkowych z zakładów pracy, gromadzeniem informacji oraz redagowaniem, wydawaniem i kolportażem podziemnych pism „Solidarność Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”. Za swą działalność została aresztowana 19 X 1983 roku. Jako … Czytaj więcej

Czesław Talaga nie żyje

Z głębokim żalem informujemy że 18 maja zmarł nasz Kolega i Członek ZWPOSW Śp. Czesław Talaga urodzony 5 sierpnia 1938 r. w Stróży, pow. Myślenicki. W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; przewodniczący KZ „S” w Zakładzie Transportu i Sprzętu Specjalnego MPK w Krakowie., od marca 1981 r. był także w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie.


Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku w Zakładzie Eksploatacyjnym Tramwajów Kraków – Podgórze (13-15 grudnia 1981 r.); uniknął początkowo aresztowania; zatrzymany w grudniu 1981 r., otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską; skazany 30 stycznia 1982 r. wyrokiem Warszawskiego Sądu Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz podania wyroku do publicznej wiadomości; osadzony w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich, a następnie w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, we Wrocławiu i w Strzelinie. W więzieniach wydawał wraz z Hubertem Błaszczykiem pisemko „Politykier”.

Został zwolniony 21 czerwca 1983 r.; po wyjściu na wolność odmówiono mu ponownego przyjęcia do pracy.
Od listopada 1983 r. do 1985 r. członek redakcji … Czytaj więcej

28 Zjazd Członków odwołany!

W związku z panującą epidemią koronawirusa i obowiązujących w Polsce przepisów epidemiologicznych wprowadzających zakaz organizacji spotkań masowych, zjazdów itp. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 4 lipca 28 Zjazdu Członków, który miał odbyć się w Częstochowie. Na ten moment, nie jesteśmy w stanie określić bezpiecznego terminu, w jakim mógłby odbyć się nasz zjazd. W gronie naszych Członków znajdują się osoby zamieszkałe poza granicami Polski, a ich udział w spotkaniu musiałaby poprzedzić 14 dniowa kwarantanna. Najprawdopodobniej, spotkamy się dopiero za rok, kiedy ustaną wszystkie rygory epidemiologiczne, a udział w spotkaniu będzie bezpieczny dla nas wszystkich.… Czytaj więcej

Andrzej Machel nie żyje

Z wielkim żalem informujemy,  że 26 kwietnia 2020r. otrzymaliśmy  spóźnioną wiadomość o śmierci naszego Członka śp. Andrzeja Machela, który zmarł 12 lutego w Krakowie  przeżywszy 66 lat. Od 2016 roku Andrzej pełnił funkcję Członka Zarządu Krajowego ZWPOSW. Odszedł na wieczną wartę wypróbowany i oddany działacz Krakowski Solidarności i KPN. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i intencjach modlitewnych. Andrzeju Spoczywaj w pokoju. Członkowie ZWPOSW i Zarząd łączą się w smutku i żalu Z Rodziną Śp. Andrzeja.… Czytaj więcej

Józef Bartkowiak nie żyje

Z głębokim żalem informujemy że wieczorem 22 lutego 2020r w Lublińcu zmarł nasz Kolega i Członek ZWPOSW  Śp. Józef Bartkowiak, ur. 14 III 1936 w Chorzowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Łagiewniki w Bytomiu-Łagiewnikach (1953). W latach 1953-1961 był zatrudniony w KWK Chorzów w Chorzowie, 1961-1970 w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Bytomiu, 1971-1982 w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Lublińcu.

Od września 1980 w Solidarności, wiceprzewodniczący Komitetu Robotniczego w ZPRE w Lublińcu, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ; od V 1981 członek MKK w Lublińcu, w V 1981 uczestnik tygodniowego protestu w ZPRE (oflagowanie, wiece, kolportaż ulotek); 1980-1981 drukarz ulotek (na zakładowym powielaczu), kolporter prasy niezależnej przywożonej przez kurierów z Gdańska, Warszawy, Krakowa, Katowic, Jastrzębia-Zdroju (m.in. „Biuletyn Solidarności”, „Wolny Związkowiec”).

14 grudnia1981 współorganizator strajku, wiceprzewodniczący KS w ZPRE, zatrzymany decyzją o internowaniu, przewieziony do AŚ KW MO w Częstochowie, 21 XII 1981 aresztowany, 13 I 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, w Strzelcach Opolskich … Czytaj więcej

Jerzy Sonek nie żyje

Z żalem informuję że 24 września 2019r odszedł do Pana nasz Kolega Śp Jerzy Sonek – emerytowany hutnik Huty Bailldon w Katowicach, oddany Członek i Żołnierz Solidarności . Za uczestnictwo w komitecie strajkowym w grudniowym strajku 1981r. w katowickiej Hucie Bailldon w Stanie Wojennym skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach na karę 1,5 roku pozbawienia wolności.
Przebywał w Zakładach Karnych w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. Nie zaprzestał związkowej działalności należąc do podziemnych struktur Solidarności. Od 1989r członek Komisji Zakładowej Huty Bailldon. następnie w-ce Przewodniczący. Równocześnie zostaje członkiem zarządu Regionalnej Sekcji Hutnictwa i Krajowego Sekretariatu Hutnictwa. Od lipca 1994 r. Członek założyciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 02.09.2009r Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W marcu 2016 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności . Odszedł od nas oddany Członek . Łączymy się w modlitwie z Rodzinną zmarłego Jerzego przekazując w imieniu Członków ZWPOSW głębokie wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci. Wieczny odpoczynek racz MU dać Panie na wieki wieków. Amen.… Czytaj więcej

Relacja z XXVII zjazdu ZWPOSW w Jastrzębiu Zdroju

Tradycyjnie miesiąc lipiec to czas na kolejny Zjazd ZWPOSW . Tym razem na miejsce Naszego już XXVII zjazdu wybraliśmy Jastrzębie Zdrój .Miasto które dało początek sierpniowym strajkom 1980r . Miasto porozumień Rządu i strajkujących Górników gdzie 3 września 1980r podpisano kolejne porozumienia społeczne tzw. Porozumienia Jastrzębskie. Miasto w którym w Kościele Na Górce Powstaje Górnicza Solidarność .

W Jastrzębiu też w grudniu 1981r Stan Wojenny strajkują wszystkie Kopalnie , a na kop. Manifest Lipcowy /dzisiaj Zofiówka /w czasie pacyfikacji strajkującej załogi MO strzela do górników, cztery osoby zostają ranne z broni palnej , wiele osób jest poszkodowanych przez brutalnie interweniujących ZOMOW-ców.

Kilkunastu górników za strajki zostaje aresztowana i skazana. Górnicy kopalń z Jastrzębie , Moszczenica , Borynia ,Manifest Lipcowy, Zofiówka .
Dlatego Członkowie Związku rozpoczęli swój Zjazd od Mszy Św. w kościele pdw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła odprawionej przez Ks. Proboszcza Edwarda Nalepę. Po mszy złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Solidarności na Górce.

Po Mszy złożono kwiaty pod pomnikiem a następnie przejechaliśmy pod Kopalnię gdzie pod Pomnikiem Porozumień Jastrzębskich złożyliśmy … Czytaj więcej

Znamy datę i miejsce kolejnego zjazdu!

XXVII zjazd ZWPOSW odbędzie się 6 lipca 2019 r. w Jastrzębiu Zdroju.
Zjazd tradycyjnie zaczynamy od Mszy Św. o godz. 11.00 w Kościele N.M.P. Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju /na górce/ ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1 a, po Mszy godz. 12.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem obok Kościoła, przejazd pod Kop. Zofiówka. Ok godz. 12.30 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Porozumień Jastrzębskich. O godz. 13.00 spotkanie towarzyskie , 14.00 obiad. Po obiedzie Zebranie Członków ZWPOSW i dalszy ciąg spotkania przy kawie około godz. 17.00 zakończenie Zjazdu.


Czytaj więcej