Bogusław Choina nie żyje

64904_111565938906114_3068770_n

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego serdecznego Kolegi i Przyjaciela, lekarza medycyny Bogusława Choina. Msza żałobna odbędzie się 4 czerwca o godz.11:00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Bogusław Choina urodził się 20 czerwca 1950 w Krakowie. Był absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w IO, następnie KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 3 V 1981 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Gliwicach. 1981-1985 w KPN.

Był redaktorem 1. nr. „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ «S»”, 17 XII 1981 aresztowany, przewieziony do KM MO w Gliwicach, następnie do AŚ w Bytomiu, 11 I 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gliwicach na 2 lata więzienia. 25 II 1982 w wyniku rewizji Sąd Najwyższy podniósł wyrok do 5 lat, od V 1982 osadzony w AŚ w Krakowie, od VIII 1982 w ZK we Wrocławiu, w XII 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

1989-1991 członek gliwickiego KO. 1990-1994 radny Miasta Gliwice z listy KO „S”. 1991-1993 w KLD. 1991-1993 poseł RP z listy KLD. 1991-1999 dyr. gliwickiego ZOZ (od 1995 MZLA), od 2000 główny specjalista w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych (od 2003 NFZ). Współautor kilku prac naukowych z dziedziny biologii molekularnej.

Od 1996 roku Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego do roku 2002 w-ce przewodniczący Zarządu Okręgu „Śląsk”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). W grudniu 2015, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

13335596_1153625068033524_8125421537610886965_n