Wiesław Mazurkiewicz nie żyje

Z wielkim żalem informujemy, że 12 września 2016 r. po dłuższej chorobie w nowohuckim hospicjum w wieku 79 lat zmarł Nasz kolega Członek ZWPOSW Wiesław Mazurkiewicz. Oddany działacz Solidarności i opozycji anty komunistycznej , więzień polityczny stanu wojennego.

Wiesław Mazurkiewicz (ps. „Artur”), ur. 6 IV 1939 w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina), zm. 12. IX 2016 r. w Krakowie.
W 1955 w ramach repatriacji przyjechał do Polski. Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1958). W latach 1956-1974 zatrudniony w Stalowni Martenowskiej HiL, 1974-1977 w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, 1977-1988 operator w Walcowni Blach Karoseryjnych (ZB-2).

W latach 1956-1980 członek Związku Zawodowego Hutników, członek Rady Zakładowej HiL. Od IX 1980 w „Solidarności”, członek Prezydium Komisji Wydziałowej „S” w Walcowni Blach Karoseryjnych, członek Komisji Socjalno-Bytowej tejże. 13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, łącznik przy KS HiL, zatrzymany podczas pacyfikacji, 18 XII 1981 internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa (13-22 VI 1982 uczestnik głodówki .Był autorem Serwisu Informacyjnego „Wolne Słowo” ręcznie wydawanej gazetki więziennej oraz wierszy. 2 VII 1982 zwolniony.

16 VIII 1982 po wyjściu z mszy św. w kościele Arka Pana w Krakowie-Bieńczycach, ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 27 IX 1982 zwolniony. 31 VIII 1983 zwolniony z pracy za udział w organizowaniu manifestacji na terenie zakładu, po pół roku, po wygraniu procesu w Sądzie Pracy, przywrócony do pracy na nowych gorszych warunkach.. 1983-1988 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej; 22 IV 1984 współzałożyciel i działacz Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (w 1985 przemianowany na Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „S” Regionu Małopolska), 1984-1987 drukarz i kolporter pisma „Homo Homini”. 1985-1988 przewodniczący TKZ w Walcowni Blach Karoseryjnych. 2 IX 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1986 – 21 XI 1988 członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników.
26 IV – 4/5 V 1988 uczestnik strajku w HiL członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, zatrzymany w czasie pacyfikacji, 6 V 1988 aresztowany, 16 V 1988 zwolniony za poręczeniem społecznym (Rady Pracowniczej HiL), 15 XI 1988 postępowanie warunkowo umorzono. Od 17 V 1988 w Komitecie Organizacyjnym „S” HiL.W 1984 zaprzysiężony do Konfederacji Polski Niepodległej – Wydział Robotniczy. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 27 XI 1981 – 31 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Obrońcy. Od 1988 w Niemczech, 1990-2007 w USA, zatrudniony w fabryce Celco w Chicago, następnie w fabryce Weber w Palatine. W 2007 powraca do Polski .

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) Medalem „Dziękujemy za wolność”.
Od Lipca 2009 Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.