Zmarła Teresa Szafrańska


Z głębokim żalem informujemy, że w niedzielę 12 września 2021 r. w Bielsku-Białej zmarła Teresa Szafrańska – jedna z najważniejszych postaci podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu. Miała 63 lata. Od 2004 roku była członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.
Pogrzeb śp. Teresy Szafrańskiej odbędzie się w środę, 15 września 2021 roku o godz. 12.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy (ul. Przy Torach 1).

Teresa Szafrańska (Źródło: NSZZ Solidarność Podbeskidzia)

Teresa Szafrańska urodziła się 20 sierpnia 1958 roku w Nowym Rybiu koło Limanowej. W 1978 r. ukończyła Technikum Włókiennicze w Bielsku-Białej i podjęła pracę w księgowości w Zakładach Przemysłu Wełnianego Krepol w Bielsku-Białej. Tam jesienią 1980 roku wstąpiła do „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce włączyła się w działalność Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Zajmowała się zbieraniem i rozdziałem składek związkowych z zakładów pracy, gromadzeniem informacji oraz redagowaniem, wydawaniem i kolportażem podziemnych pism „Solidarność Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”. Za swą działalność została aresztowana 19 X 1983 roku. Jako jedna z nielicznych odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień. Z aresztu została zwolniona 31 V 1984 roku, a dwa miesiące później postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii. Po zwolnieniu z aresztu nie została przyjęta do pracy w Krepolu. W latach 1985–1986 pracowała jako kancelistka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowiczach, a w latach 1986–1988 jako księgowa w bielskim Pogotowiu Opiekuńczym. Równolegle kontynuowała działalność podziemną: w latach 1984–1989 była redaktorką „Solidarności Podbeskidzia” i uczestniczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja. W latach 1988–1989 zaangażowała się w działalność Solidarności Polsko- Czechosłowackiej.

Od stycznia 1989 r. była współorganizatorka regionalnych struktur „S”. Od kwietnia 1989 r. do czerwca 1991 r. była sekretarką w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W następnych latach pracowała m.in. jako radca w bielskiej delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa, inspektor w bielskim oddziale ZUS, sprzątaczka w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz jako pomoc w parafii Wniebowzięcia NMP w Milówce.

Swą działalność Tereska Szafrańska okupiła nie tylko wolnością, ale także zdrowiem i życiem osobistym. Za służbę Ojczyźnie i Solidarności”została uhonorowana tytułem „Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia” (2008), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

źródło (tysol.pl)