Czesław Talaga nie żyje

Z głębokim żalem informujemy że 18 maja zmarł nasz Kolega i Członek ZWPOSW Śp. Czesław Talaga urodzony 5 sierpnia 1938 r. w Stróży, pow. Myślenicki. W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; przewodniczący KZ „S” w Zakładzie Transportu i Sprzętu Specjalnego MPK w Krakowie., od marca 1981 r. był także w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie.


Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku w Zakładzie Eksploatacyjnym Tramwajów Kraków – Podgórze (13-15 grudnia 1981 r.); uniknął początkowo aresztowania; zatrzymany w grudniu 1981 r., otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską; skazany 30 stycznia 1982 r. wyrokiem Warszawskiego Sądu Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz podania wyroku do publicznej wiadomości; osadzony w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich, a następnie w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, we Wrocławiu i w Strzelinie. W więzieniach wydawał wraz z Hubertem Błaszczykiem pisemko „Politykier”.

Został zwolniony 21 czerwca 1983 r.; po wyjściu na wolność odmówiono mu ponownego przyjęcia do pracy.
Od listopada 1983 r. do 1985 r. członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność/. W jego domku letnim w Stróży drukowano różne czasopisma. W jego domu odbywały się liczne spotkania konspiracyjne, z udziałem m.in. kolegów z którym siedział w więzieniach PRLu (Stanisław Handzlik, Edward Nowak oraz Mieczysław Gil) ale także Jan Ciesielski, Adam Michnik, Romuald Szeremietiew i innych. 3 maja 1985 został aresztowany za udział w uroczystościach Trzecio Majowych (z E.Nowak, St.Handzlik) , spędził w więzieniu na ul. Czarnieckiego w Krakowie-Podgórzu 2 miesiące.

Kilkukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.
W okresie po 1989 r. , został m.in. współzałożycielem (1992) i wiceprzewodniczącym Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.


Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (1979, wręczenie miało miejsce w 2009 r.). Uhonorowany medalem „Niezłomnym w słowie” (2010), medalem Za zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2010), srebrną i złotą odznaką „Za zasługi w rzemiośle” (2003, 2008) oraz Honorową Odznaką Rzemiosła (2010) a także Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).