XXVIII Zjazd ZWPOSW za nami!

30 października 2021 w Skawinie odbył się XXVIII Zjazd ZWPOSW. Tradycyjnie Zjazd rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Św. sprawowanej w intencji Zmarłych w ostatnim okresie Członków ZWPOSW: Andrzeja Macha, Czesław Talagi, Teresy Szafrańskiej oraz w intencji przybyłych z kraju i z zagranicy . Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Przewodnicząca Rad Miasta i Gminy Skawina Pani Ewa Masłowska, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Adam Lach, Dyrektor Radia Kraków Mariusz Bartkiewicz.

Po Mszy św. odprawionej Kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza uczestnicy przeszli pod tablicę por. Majdzika i pod pomnik Jana Pawła II gdzie złożono kwiaty. Po spełnieniu tradycyjnych czynności i wspólnym obiedzie w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Gubałówka, obyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Po dopełnieniu formalności organizacyjnych przystąpiliśmy do czynności wyborczych. Po przyjęciu porządku obrad wybrano Prezydium Zjazdu.

Rolę przewodniczącego spotkania pełnił Zdzisław Szczur, a protokólanta Marek Skwarczyński. Przystąpiliśmy do procedowania. Przewodniczący ZWPOSW Stanisław Płatek przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2020-21 oraz Sprawozdanie Finansowe za ten sam okres. Sprawozdania zostały przez zebranych przyjęte. Uchwalono przyjęcie przedstawionego bilansu. Uchwalono również pokrycie straty na działalności w wysokości 258,75 zł. z funduszu statutowego. Wybrana została komisja wyborcza, której przewodniczącym został Stanisław Szabla. Komisja stwierdziła, że w drugim terminie obecnych jest 23 członków co pozwala zgodnie ze Statutem przeprowadzić wybory.

Na funkcję przewodniczącego nie zgłosił się żaden kandydat, w związku z czym Ryszard Majdzik zgłosił kandydaturę obecnego przewodniczącego Stanisława Płatka. Przystąpiono do wyborów. W głosowaniu brało udział 22 członków Stanisław Płatek otrzymał 21 głosów i został wybrany na Przewodniczącego Zarządu. Następnie zgłoszono cztery kandydatury uzupełniające skład Zarządu: Zdzisława Szczura, Ryszarda Majdzika, Marka Skrwarczyńskiego i Adama Kality. W wyniku głosowania w którym brało udział 22 członków do Zarządu wybrano: Zdzisława Szczura (22 głosy), Ryszarda Majdzika (22 głosy), Marka Skwarczyńskiego (22 głosy) oraz Adama Kalitę (21 głosów). W ostatnim głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej brało udział 22 członków zgłoszono kandydatury: Jana Nowaka, Stanisława Kowolika, Jerzego Bijoka. W wyniku głosowania Jan Nowak otrzymał 22 głosy, Stanisław Kowolik 22 głosy oraz Jerzy Bijok 22 głosy. Komisja na pierwszym spotkaniu wybierze ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.

W wolnych wnioskach rozpatrzono możliwość ponownego przeliczania Kapitału Początkowego na wniosek osoby zainteresowanej w oddziałach macierzystych ZUS. Poparto inicjatywę Ryszarda Majdzika, aby nazwać nowo powstałe Ronda w Skawinie imieniem Anny Walentynowicz i Kazimierza Świtonia. Przedyskutowana została również sprawa poparcia wniosku Jerzego Bijoka dotyczącego interwencji w sprawie cofnięcia przyznanego sądownie odszkodowania za pobyt w więzieniu. Na tym zebranie zakończono.