Józef Bartkowiak nie żyje

Z głębokim żalem informujemy że wieczorem 22 lutego 2020r w Lublińcu zmarł nasz Kolega i Członek ZWPOSW  Śp. Józef Bartkowiak, ur. 14 III 1936 w Chorzowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Łagiewniki w Bytomiu-Łagiewnikach (1953). W latach 1953-1961 był zatrudniony w KWK Chorzów w Chorzowie, 1961-1970 w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Bytomiu, 1971-1982 w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Lublińcu.

Od września 1980 w Solidarności, wiceprzewodniczący Komitetu Robotniczego w ZPRE w Lublińcu, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ; od V 1981 członek MKK w Lublińcu, w V 1981 uczestnik tygodniowego protestu w ZPRE (oflagowanie, wiece, kolportaż ulotek); 1980-1981 drukarz ulotek (na zakładowym powielaczu), kolporter prasy niezależnej przywożonej przez kurierów z Gdańska, Warszawy, Krakowa, Katowic, Jastrzębia-Zdroju (m.in. „Biuletyn Solidarności”, „Wolny Związkowiec”).

14 grudnia1981 współorganizator strajku, wiceprzewodniczący KS w ZPRE, zatrzymany decyzją o internowaniu, przewieziony do AŚ KW MO w Częstochowie, 21 XII 1981 aresztowany, 13 I 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, w Strzelcach Opolskich i Kłodzku, 19 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; 12 I 1982 zwolniony z pracy, 17 V 1983 ponownie zatrudniony w ZPRE w Lublińcu. 1983-1987 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej.

W 1989 członek KO. Od 10 IV 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S”, od 27 IV 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej KZ, od 20 V 1989 przewodniczący, 22 VIII 1989 – 1991 członek KZ. Od 1991 na emeryturze. Od 2004 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach. Msza  Św Pogrzebowa odprawiona  zostanie w Kościele PW. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu w Czwartek  27 Lutego 2020 r . o godz. 10,00 .

Zarząd Krajowy ZWPOSW  składa Rodzinie Zmarłego serdeczne i szczere kondolencje,  łączymy się w modlitwie o spokój duszy ŚP Józefa  .                        Wieczny Odpoczynek Racz Mu Daj Panie  a światłość wiekuista niechaj Mu Świeci  Amen.