Relacja z XXVII zjazdu ZWPOSW w Jastrzębiu Zdroju

Tradycyjnie miesiąc lipiec to czas na kolejny Zjazd ZWPOSW . Tym razem na miejsce Naszego już XXVII zjazdu wybraliśmy Jastrzębie Zdrój .Miasto które dało początek sierpniowym strajkom 1980r . Miasto porozumień Rządu i strajkujących Górników gdzie 3 września 1980r podpisano kolejne porozumienia społeczne tzw. Porozumienia Jastrzębskie. Miasto w którym w Kościele Na Górce Powstaje Górnicza Solidarność .

W Jastrzębiu też w grudniu 1981r Stan Wojenny strajkują wszystkie Kopalnie , a na kop. Manifest Lipcowy /dzisiaj Zofiówka /w czasie pacyfikacji strajkującej załogi MO strzela do górników, cztery osoby zostają ranne z broni palnej , wiele osób jest poszkodowanych przez brutalnie interweniujących ZOMOW-ców.

Kilkunastu górników za strajki zostaje aresztowana i skazana. Górnicy kopalń z Jastrzębie , Moszczenica , Borynia ,Manifest Lipcowy, Zofiówka .
Dlatego Członkowie Związku rozpoczęli swój Zjazd od Mszy Św. w kościele pdw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła odprawionej przez Ks. Proboszcza Edwarda Nalepę. Po mszy złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Solidarności na Górce.

Po Mszy złożono kwiaty pod pomnikiem a następnie przejechaliśmy pod Kopalnię gdzie pod Pomnikiem Porozumień Jastrzębskich złożyliśmy kwiaty . Na zjazd przybyło 40 członków z rodzinami ,przybyli koledzy z USA, Niemiec, Szwecji, no i oczywiście z kraju,
Następnie zarząd Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska wyróżnił członków Zarządu ZWPOSW.  Certyfikatem Honorowym Tytułem Człowieka Wolności i Niepodległości Otrzymali Stanisław Płatek ,Zdzisław Szczur, Jan Nowak, Krzysztof Zaniewski .

Po zakończeniu części oficjalnej pod pomnikiem wspólny obiad , po raz pierwszy zebranie odbyło się w spokoju bez sporów.  Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie z rocznej działalności oraz sprawozdanie finansowe oraz Bilans za rok 2018 .Sprawozdania i bilans zostały przyjęte bez uwag przez zebranych .Przyjęta została stosowna uchwała Zebrania Członków . Na tym wyczerpano porządek obrad. W taki oto sposób XXVII zjazd ZWPOSW przeszedł do historii.