Relacja ze XXVI Zjazdu ZWPOSW w Tarnowskich Górach 07.07.2018

Po raz trzeci na miejsce corocznego zjazdu ZWPOSW wybraliśmy gościnne i historyczne Miasto Tarnowskie Góry gdzie 7 lipca 2018 r. zjechaliśmy z kraju i z zagranicy (USA, Szwecja, Niemcy) na XXVI Zjazd Członków naszego Związku przybyło 48 członków i sympatyków poczty sztandarowe Związku i Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność Ziemi Tarnogórskiej. Tradycyjnie każdy zjazd rozpoczynamy uczestnictwem w Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny, Członków Związku i ich rodzin oraz za zmarłych członków Msza odprawiona została w Tarnogórskim kościele pw. Św. Piotra i Pawła.

Po eucharystii uczestnicy w towarzystwie pocztów Sztandarowych udali się pod Zabytkową Dzwonnicę Gwarków gdzie pod Tablicami złożyliśmy wiązanki kwiatów, tam też zrobione zostały pamiątkowe grupowe zdjęcia. Następnie udaliśmy się do Rept do Zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga po drodze odwiedziliśmy Cmentarz w Starych Tarnowicach gdzie na grobie zmarłego Członka Związku Kazimierza Zachnika złożone zostały kwiaty.

Sztolnia położona jest w malowniczym starym parku spacerem udaliśmy się do sztolni na półtora godzinne zwiedzanie łódkami podziemnych wodnych korytarzy zakończone w Parkowej Restauracji. gdzie po spożyciu obiadu i towarzyskim spotkaniu odbyło się Zebranie Członków Związku po złożonym przez Przewodniczącego Rocznym Sprawozdani Zarządu z działalności i Sprawozdaniu Finansowym, uczestnicy przyjęli sprawozdania i zatwierdzili .

Bilans za 2017, omówiono sprawy bieżące: – możliwości uzyskania odszkodowania za czas uwięzienia i poniesione szkody moralne .

  • uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej i stałego świadczenia kombatanckiego Urząd do s/kombatantów i osób represjonowanych.
  • Wnioski na odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności
  • Zdjęcia do Legitymacji Członkowskich
  • Przyjęcie propozycji kol Krzysztofa Bzdyla listu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro skarga na toczące się procesy w sprawie usuwania symboli komunistycznych z przestrzeni publicznej. W ten sposób XXVI Zjazd przeszedł do historii .do zobaczenia za rok na XXVII zjeździe.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować Panu Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry Arkadiuszowi Czechowi kol. Stanisławowi Kowolikowi, Dariuszowi Warda, Janowi Jelonkowi Przewodniczącemu Delegatury NSZZ Solidarność Ziemi Tarnogórskiej, Markowi Skwarczyńskiemu za organizację Zjazdu.