XXV Zjazd ZWPOSW już za nami!

8 lipca 2017r. w Katowicach odbył się XXV Zjazd Członków i sympatyków ZWPOSW.
Był to zarazem Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy. Tradycyjnie Zjazd rozpoczęliśmy od udziału w Mszy Św. w intencji Ojczyzny i Członków Związku, sprawowanej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Pięknej.

Po Mszy złożyliśmy wiązanki kwiatów pod Tablicą Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w kościele Patrona Solidarności i pod Pomnikiem Św. Jana Pawła II na placu kościelnym. Następnie uczestnicy przeszli po Pomnik Krzyż przy Kopalni Wujek gdzie złożono kwiaty .

Następnie udaliśmy się do Muzeum Izby Pamięci by w jego pomieszczeniach po zwiedzeniu Wystawy „Twórczość zza Kraty” przeprowadzić Zebranie Sprawozdawczo wyborcze. Po złożonych przez przewodniczącego sprawozdaniach finansowym i z działalności za rok 2016 dokonaliśmy wyboru nowych Władz Związku. Ponownie na przewodniczącego wybrany został Stanisław Płatek na Członków Zarządu ponownie Zdzisław Szczur z Wadowic i Marek Skwarczyński z Tarnowskich Gór. Nowymi członkami zostali: Andrzej Machel z Krakowa i Ryszard Majdzik ze Skawiny. Wybrana została również Komisja Rewizyjna. Członkiem ponownie został Andrzej Służalec z Tychów, a nowymi członkami :Wiesław Pyzio i Jan Nowak z Andrychowa.

Pragniemy podziękować za 3letnią kadencję ustępującym członkom Zarządu Marianowi Banasiowi z Krakowa i Janowi Nowakowi a także Komisji Rewizyjnej: Jerzemu Bijokowi z Bielska Białej.

Na Zjazd przybyło 46 członków i sympatyków z kraju i za granicy, 2 z Niemiec i 1 z USA. Uczestnicy przyjęli dwa list skierowane Do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie jako stanowisko Uczestników Zjazdu. Stanowisko to protest przeciwko łamaniu prawa w Krakowskim Sądzie w toczących sprawach przeciwko Członkom naszego Związku.