Śląskie Centrum Wolności i Solidarności poszukuje chust więźniów!


Śląskie Centrum Wolności i Solidarności poszukuje chust, które stworzone zostały przez więźniów w obozach internowania oraz zakładach karnych na terenie Pol-ski w czasie stanu wojennego. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich, którzy są w posiadaniu takich chust, bądź do osób, które mają wszelkie informacje o miejscach przechowywania tychże. Naszym celem jest realizacja wystawy poświęconej twórczości internowanych w ob-ozach internowania i zakładach karnych. Otwarcie wystawy „Wizerunki Matki Boskiej w twórczości internowanych” będzie miało miejsce 13 maja 2017 roku w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności – Muzeum Izbie Pamięci Kopalni „Wujek”, na które już teraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wystawa ma również na celu przypomnienie sylwetek osób internowanych i aresztowanych oraz przedstawienie życia codziennego w obozach i zakładach karnych, działalności więźniów przejawiającej się między innymi w twórczości takich dzieł jak chusty, znaczki pocztowe, czy pieczątki o tematyce niepodległościowej. Data wystawy – 13 maja 2017 r. – również nie jest przypadkowa. Nawiązuje bezpośrednio do 300 rocznicy objawienia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej trzem pasterzom w Fatimie oraz ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej. W związku z tymi dwoma – ważnymi dla wielu Polaków – wydarzeniami, tak istotne jest pokazanie chust z wizerunkami Matki Boskiej, które dla tworzących je internowanych i ich rodzin, niejedno-krotnie oznaczały coś więcej niż tylko obraz. Chusty często stawały się swego rodzaju „relikwiami” oraz ostoją wiary i wartości, takich jak m.in.: wolność, wiara i solidarność.
Zasięg naszych poszukiwań nie ogranicza się jedynie do chust z wizerunkami Matki Bożej. Podczas wystawy planujemy zaprezentować również wizerunki Jezusa Chrystusa, świętych i inne, które powstały w latach 80’ na terenie całej Polski. Chętnie przyjmiemy także koszule, opaski i innego rodzaju przedmioty związane z osobami internowanymi. Pragniemy również zaznaczyć, że nie za-mierzmy włączać tych pamiątek do zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności bez zezwolenia właściciela. Zda-jemy sobie sprawę z tego, jak cenne mogą być te zbiory dla rodzin ofiar i poszkodowanych czasu stanu wojennego. Przewidujemy jedynie wypożyczenie, digitalizację i wystawienie eksponatu wraz informacją o osobie wypożyczającej. Uprzejmie prosimy o kontakt w sprawie wszelkich eksponatów z Sabiną Raudner, pracownikiem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności pod nr. tel. 609 162 185 lub 32 601 21 08, bądź mailowo: sabina.raudner@scwis.pl
Zbiory można przesyłać na adres: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 38 40-596 Katowice Z dopiskiem „Chusty internowanych”