Kolejne oferty uzdrowiskowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych