XXIII Zjazd Członków ZWPOSW już za nami!

XXIIIZjazd Niepołomice -Sieniątk i04.07.2015 (14)
4 lipca 2015r odbył się XXIII Zjazd Członków ZWPOSW, tym razem na Zamku w Niepołomicach. Na zjazd przybyło 45 osób z kraju oraz m.in z Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z tradycją zjazd rozpoczął się od udziału w uroczystej Mszy Św. odprawionej w intencji Ojczyzny i Członków ZWPOSW zmarłych i żyjących. Mszę Św. odprawił ks .Adam Parszywka z Krakowa w zabytkowym Opactwie z XIII w. św.Wojciecha Sióstr Bernardynek w Staniątkach koło Niepołomic przed cudami słynącym obrazem M.B. Bolesnej.

Po Mszy wysłuchaliśmy bogatej historii klasztoru i zwiedzanie zakonnego Muzeum. Następnie przejazd do Niepołomic ,po drodze uczestnicy złożyli kwiaty pod obeliskiem w miejscu egzekucji Krakowskich Żydów, następnie kwiaty złożono pod ścienną mozaiką św Jana Pawła II na kościele Parafialnym w Niepołomicach.

Po drodze do Zamku kwiaty złożono pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w parku Niepołomickim. W zamkowych pomieszczeniach obiadem podejmował uczestników Zjazdu Burmistrz i Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak. Przy wspólnym stole gośćmi Zjazdu byli Wojciech Grzeszek Przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność , Stanisław Kracik były Burmistrz Niepołomic i były Wojewoda Małopolski działacz podziemnej Solidarności .

Po obiedzie, odbyło się zebranie Członków, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2014, sprawozdanie finansowe i przyjęcie bilansu za 2014 r.

W trakcie dyskusji uwaga zebranych skupiła się na Senackiej Ustawie o Kombatantach wchodzącej w życie od01.08.2015 krytycznych uwag wysłuchał Senator RP Mietek Gil. Po raz kolejny kol. Krzysztof Bzdyl wstąpił z wnioskiem o wystąpienie do władz państwowych o usunięcie reliktów komunistycznych z przestrzeni publicznej po korekcie treści apel został przez zebranych przyjęty. Po zakończonym zebraniu uczestnicy zjazdu miel możliwość zwiedzenia Zamku i Muzeum .

W imieniu Zarządu ZWPOSW jak i Członków uczestniczącym w XXIII Zjeździe pragnę podziękować organizatorom kolegom.Adamowi Kramarczykowi i Grzegorzowi Surdemu. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice: Panu Burmistrzowi Romanowi Ptakowi za gościnę na terenie Miasta i Gminy Niepołomice, Panu Leszkowi Stankiewiczowi Dyrektorowi Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za gościnę na terenia Zamku.

Do zobaczenia za rok.

Zarząd oczekuje na propozycje miejsca przyszłorocznego XXIV Zjazdu.