Archiwum: listopad 2021

XXVIII Zjazd ZWPOSW za nami!

30 października 2021 w Skawinie odbył się XXVIII Zjazd ZWPOSW. Tradycyjnie Zjazd rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Św. sprawowanej w intencji Zmarłych w ostatnim okresie Członków ZWPOSW: Andrzeja Macha, Czesław Talagi, Teresy Szafrańskiej oraz w intencji przybyłych z kraju i z zagranicy . Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Przewodnicząca Rad Miasta i Gminy Skawina Pani Ewa Masłowska, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Adam Lach, Dyrektor Radia Kraków Mariusz Bartkiewicz.

Po Mszy św. odprawionej Kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza uczestnicy przeszli pod tablicę por. Majdzika i pod pomnik Jana Pawła II gdzie złożono kwiaty. Po spełnieniu tradycyjnych czynności i wspólnym obiedzie w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Gubałówka, obyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Po dopełnieniu formalności organizacyjnych przystąpiliśmy do czynności wyborczych. Po przyjęciu porządku obrad wybrano Prezydium Zjazdu.

Rolę przewodniczącego spotkania pełnił Zdzisław Szczur, a protokólanta Marek Skwarczyński. Przystąpiliśmy do procedowania. Przewodniczący ZWPOSW Stanisław Płatek przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2020-21 oraz Sprawozdanie Finansowe za ten sam okres. Sprawozdania … Czytaj więcej