Archiwum: maj 2021

Czesław Talaga nie żyje

Z głębokim żalem informujemy że 18 maja zmarł nasz Kolega i Członek ZWPOSW Śp. Czesław Talaga urodzony 5 sierpnia 1938 r. w Stróży, pow. Myślenicki. W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; przewodniczący KZ „S” w Zakładzie Transportu i Sprzętu Specjalnego MPK w Krakowie., od marca 1981 r. był także w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie.


Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku w Zakładzie Eksploatacyjnym Tramwajów Kraków – Podgórze (13-15 grudnia 1981 r.); uniknął początkowo aresztowania; zatrzymany w grudniu 1981 r., otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską; skazany 30 stycznia 1982 r. wyrokiem Warszawskiego Sądu Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz podania wyroku do publicznej wiadomości; osadzony w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich, a następnie w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, we Wrocławiu i w Strzelinie. W więzieniach wydawał wraz z Hubertem Błaszczykiem pisemko „Politykier”.

Został zwolniony 21 czerwca 1983 r.; po wyjściu na wolność odmówiono mu ponownego przyjęcia do pracy.
Od listopada 1983 r. do 1985 r. członek redakcji … Czytaj więcej